Molitanový svět - Dynamis s.r.o.

Zavřít

Domů » vše o nákupu» Záruka

Záruka

Lhůty pro uplatnění reklamace pro spotřebitele a nepodnikatele

Kupující je povinen podat prodávajícímu oznámení o vadách neprodleně poté co vady zjistil, nejpozději však ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Podmínkou pro uznání reklamace je, aby byla uplatněna v záruční době, která činí 24 měsíců.


Lhůty pro uplatnění reklamace pro podnikatele a státní organizace

Kupující je povinen podat prodávajícímu oznámení o vadách ( reklamaci ) neprodleně poté co vady zjistil. Podmínkou pro uznání reklamace je, aby byla uplatněna v záruční době, která činí 12 měsíců.

Pokud v důsledku reklamace došlo k výměně vadného zboží za zboží bez vady, platí pro nové zboží záruční doba ode dne převzetí tohoto zboží.