Molitanový svět - Dynamis s.r.o.

Zavřít

Domů » vše o nákupu» Vrácení zboží

Vrácení zboží

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

A) Spotřebitel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, a to nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží, resp. v případě, že je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí zboží, do 14 dnů ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Lhůta pro odstoupení je zachována, odešle-li spotřebitel Prodávajícímu oznámení o odstoupení v jejím průběhu. Pro odstoupení lze využít formulář, který je přílohou těchto VOP. Odstoupení lze zaslat též písemně na adresu DYNAMIS, s.r.o., Husova 830, 391 11  Planá nad Lužnicí či elektronicky na e-mailovou adresu[VŠ1]  info@molitanovysvet.cz

 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající všechny přijaté peněžní prostředky včetně nákladů na dodání do 14 dnů od odstoupení, a to stejným způsobem, který použil Kupující pro zaplacení, neurčí-li kupující jinak. Prodávající není povinen vrátit spotřebiteli peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že mu zboží odeslal. Pokud bude zboží zasláno Prodávajícímu na dobírku, zásilka nebude přijata. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží Spotřebitel vrátí Prodávajícímu na adresu DYNAMIS, s.r.o., Husova 830, 391 11 Planá nad Lužnicí. Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu nese výlučně kupující, a to i v případě, kdy zboží nelze vrátit pro jeho povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží by měl spotřebitel zaslat nepoškozené, nepoužité a nejlépe v původním obalu. Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst svůj nárok na náhradu snížené hodnoty zboží proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

B) Podnikatel a státní organizace jsou oprávněni odstoupit od kupní smlouvy pouze po dohodě s Prodávajícím. Výrobek však musí být nepoškozen.

Pokud bude zboží zasláno Prodávajícímu na dobírku, zásilka nebude přijata. Náklady spojené s vrácením zboží nese výlučně kupující. Zboží Kupující vrátí Prodávajícímu na adresu DYNAMIS, s.r.o., Husova 830, 391 11 Planá nad Lužnicí. Prodávající vrátí Kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží nejpozději do 30 dnů od řádného odstoupení od kupní smlouvy. Náklady na dopravu Prodávající Kupujícímu nevrací.